Vägarbeten och framkomlighet

Avstängning av Stationsgatan 8 april-10 april

Stationsgatan i Timrå kommer vara avstängd den 8-10 april för byte av vatten- och avloppsledningar. P g a att vissa ledningar ej var utmärkt på rätt plats behöver korsningen Stationsgatan/Bryggargatan stängas helt. Motordriven trafik kommer ej att kunna passera mellan Bryggargatan och Mellangatan/Varvsgatan under tidsperioden.

Gående och cyklister kan följa hänvisningsskyltning.

Avstängning av del av Stationsgatan 5 april - 3 maj för VA-arbeten