Vägarbeten och framkomlighet

 

Grävningsarbeten Gryttjomsvägen och Sörkrångevägen

MEAB ska lägga optokabel efter Gryttjomsvägen och Sörkrångevägen.
Arbetet påbörjas 190619 och förväntas avslutas 191019.

Begränsad framkomlighet på Berglundavägen 14 - 20 juni

Beläggningsarbete kommer att utföras på en del av Berglundavägen mellan  14 och 20 juni.
Det blir  begränsad framkomlighet och vakter kommer att slussa trafiken.

Se översiktskarta

 

Vägarbete Hockeyrondellen under tiden 11 - 28 juni 

Brunnar ska justeras och asfaltering ska göras i Hockeyrondellen. Arbetet kommer att ske främst kvälls- och nattetid.

 

Avstängning av del av Hovsmedsvägen, Häskovägen och Frölandsvägen under tiden 3 juni - 30 juli

Midnet kommer att utföra fiberarbeten på Hovsmedsgatan 10, Hästskovägen 6 och Frölandsvägen 41.
Arbetet kommer ej medföra helavstängningar men kan begränsa framkomlighet.

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

 

 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 juni 2019