Vägarbeten och framkomlighet

 

Onsdag 17 oktober kommer gångbanan vid bygget av höghuset på Köpmangatan vara avstängd 


 
    

Avstängning av infarterna (en gata i taget) till Mogatan, Tunvägen och Björkgatan 8-25 oktober

På grund av grävningsarbeten kommer infarterna till Mogatan, Tunvägen och Björkgatan att stängas av, en gata i taget, så de övriga kan användas för omledning av trafik, under tiden 8-25 oktober.

 

Avstängning av ett körfält på bron över järnvägen på Berglundavägen 8-21 oktober

Det kommer att utföras reparation på bron över järnvägen på Berglundavägen i Sörberge. Ett körfält blir avstängt under tiden 8-21 oktober. Detta är den sista etappen av broarbetet som har pågått sedan november 2017 och avslutas i oktober 2018. Entreprenör är Svevia. Platschef Thomas Larsson, telefon 070-398 18 65.

 

Avstängning av lokalgatan nedanför biblioteket 6 augusti - 31 oktober

Lokalgatan nedanför Biblioteket, med anslutning från Bovägen, kommer att stängas av för obehörig trafik med anledning av ombyggnation av gatan. Endast behörig trafik får trafikera området under avstängningsperioden.