Vägarbeten och framkomlighet

 

Östrandsvägen avstängd 21-25 oktober

Östrandsvägen kommer vara avstängd fr o m 191021 t o m 191025 för reparation av vattenledning.

Karta avstängning Östrandsvägen

 

Cirkelvägen avstängd 23 oktober - 15 november

Cirkelvägen i Timrå kommer vara avstängd för byte av vägtrumma fr o m 191023 t o m 191115. Trafik omledes.

Karta avstängning Cirkelvägen

 

Renfanevägen avstängd 16 oktober - 30 november

Renfanevägen kommer vara avstängd fr o m 191016 tom 191130 för schakt för nyläggning av vatten och avlopp.

Karta avstängning Renfanevägen

 

Bryggargartan avstängd 28-31 oktober

Bryggargatan kommer vara avstängd fr o m 191028 t o m 191031 för schakt för nyförläggning av kabel. Trafik omledes.

 

Begränsad framkomlighet på Medborgargatan 15 - 31 oktober

Vägarbete för anslutning av fiber kommer utföras på Medborgargatan, i Höjd med Mackvägen och söderut, mellan 191015 t o m 191031. Det kan medföra försämrad framkomlighet.

 

Begränsad framkomlighet på Skogsvägen 2 oktober - 30 november

Sundsvalls Elnät kommer att gräva för fiberanslutning på Skogsvägen. Arbetet utförs fr o m 191002 t o m 191130.

Karta som visar avstängning

Skyttbergsvägen och Torsgatan bitvis avstängda 2 september - 1 november

Skyttbergsvägen och Torsgatan kommer bitvis vara avstängda för anläggningsarbete fr o m 190902 tom 191101.

Karta avstängning Skyttbergsvägen
Karta avstängning Torsgatan

 

Begränsad framkomlighet på Berglundavägen 26 augusti - 15 november (förlängd tid p g a försening)

NCC ska anlägga gång- och cykelväg på Berglundavägen, mellan Höglidsvägen och Sörberge Norra. Det kommer bli begränsad framkomlighet, sänkt högsta tillåten hastighet till 30 km/h och trafikljusreglering. Arbetet beräknas pågå fr o m 190826 t o m 191031. Arbetet på Berglundavägen blir försenat och beräknas avslutas 15 nov.

Karta som visar trafikregleringar.

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

 

 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2019