Transportdispens för bred, lång och tung transport

Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 meter eller fordonslängd 24 meter. Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar.

Transportdispens söks hos kultur- och teknikförvaltningen om transportens färdväg - påbörjande och slutmål - är inom Timrå kommun. Om transporten går över kommungränsen måste dispens sökas hos Trafikverket. Tillståndet kostar 550 kronor.

Ansökan om dispens för bred, lång och tung transport

Taxa för trafik och parkering

I undermenyn till vänster kan du läsa mer om vägar med nedsatt bruttovikt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 januari 2018