Förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon inom Timrå kommuns förbudsområde

Förbudsområdet gäller all körning i terräng med motordrivna fordon. Förbudet gäller alla årstider oavsett om det är snö- eller isbelagt och innefattar även sjö och vattendrag.

Områdets utsträckning omfattar Timrås tättbebyggda områden, Indalsälvens delta samt centrala delen av Mellberg.

Anledningen till förbudsområdet är dels för att inte närboende ska drabbas av mycket buller och andra störningar samt att skydda natur, vatten, och grönområden från skador och åverkan.

Dispens att köra på vissa platser inom förbudsområdet

På vissa platser inom förbudsområdet har det förekommit olika aktiviteter som innefattat motordrivna fordon. För att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta men inte utföras på tider då närboende störs mycket av buller, eller återkommande störningar, går det att söka tidsbegränsad dispens att få köra i terräng dagtid, framförallt då på isbelagd sjö. Dispens kan sökas hos kultur- och teknikförvaltningen. Dispensen är kostnadsfri.

Skoterleder

Inom förbudsområdet är snöskotertrafik endast tillåten på markerade leder. För isbelagd sjö går det att söka dispens för motordrivna fordon. Läs mer om skoterleder.

Handläggningstider

Du kommer att få svar inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld, och att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Karta över förbudsområde

Regler och råd för körning i terräng med motordrivna fordon inom Timrå kommuns förbudsområde

Ansökan om dispens för körning i terräng med motordrivna fordon inom Timrå kommuns förbudsområde

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019