Trafikregler och säkerhet

Trafikregler

För att trafiken ska fungera finns det trafikregler som alla trafikanter måste följa. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om trafikregler och vilka regler som gäller för olika fordon.

Det finns två typer av trafikregler – allmänna och särskilda trafikregler, som också kallas lokala trafikföreskrifter. De allmänna trafikreglerna beslutas av regeringen, gäller överallt och tillkännages av Sveriges Riksdag genom svensk författnings-samling (SFS). De flesta lokala trafikföreskrifterna beslutas av kultur- och teknik-nämnden, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Trafiksäkerhet

Alla människor berörs på något sätt av trafiken och därför är trafiksäkerheten väldigt viktigt. Man kan inte helt skydda sig mot olyckor, men man kan begränsa risken att drabbas av trafikolycka genom att exempelvis:

  • Hålla hastigheten.
  • Använda bilbälte.
  • Aldrig köra onykter eller påverkad av medicin eller droger.
  • Hålla avstånd till framförvarande fordon.
  • Bära reflex när det är mörkt ute.
  • Använda cykelhjälm när man cyklar.

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen består av olika delar exempelvis hastighetsdämpande åtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Hastigheten är avgörande för hur svåra konsekvenserna av en olycka blir för oskyddade trafikanter. Se konsekvenserna på denna bild. 

Timrå kommuns förbudsområde om körning i terräng med motordrivna fordon

I undermenyn till vänster kan du läsa mer.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018