Trafikövervakning, skrotbilshantering, flyttning av fordon

Trafikövervakning

Timrå kommun ansvarar i första hand för trafikövervakning på kommunala parkeringsplatser. Parkering styrs av både generella och lokala parkeringsregler som kan kompletteras med särskilda tillstånd och dispenser. Målsättningen med trafikövervakningen är att alla ska parkera rätt så att Timrå ska upplevas som trevligt att besöka.

Skotbilshantering och flyttning av fordon

Kommunen ansvarar även för skrotbilshantering och flyttning av fordon som är felaktigt uppställda på mark inom kommunens ansvarsområde. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgiften vid överträdelser avseende parkeringsplats för rörelsehindrad kostar 1000 kronor och vid övriga felparkeringsöverträdelser 500 kronor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017