Trafikanordningsplan

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg uppstår alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska en trafikanordningsplan upprättas som ska vara godkänd innan arbetet får påbörjas.

Trafikanordningsplanen visar hur ett vägarbete ska märkas ut, vilka skyddsanordningar som ska användas och om det behövs trafikregleringar och hur dessa ska anordnas. Trafikanordningsplanen måste godkännas av kultur- och teknikförvaltningen innan arbetet får påbörjas. Tillståndet är gratis.

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017