Trafikanordningsplan

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg uppstår alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska en trafikanordningsplan upprättas som ska vara godkänd innan arbetet får påbörjas. Tillståndet kostar 550 kr (fr o m 2019-03-01).

Trafikanordningsplanen visar hur ett vägarbete ska märkas ut, vilka skyddsanordningar som ska användas och om det behövs trafikregleringar och hur dessa ska anordnas. Trafikanordningsplanen måste godkännas av kultur- och teknikförvaltningen innan arbetet får påbörjas.

En del trafikanordningsplaner kräver tillfällig lokal trafikföreskrift som t ex avstängning av gata där det ska vara fordonsförbud eller tillfällig ändring eller upphävande av andra beslutade föreskrifter.

Handläggningstider

Du kommer att få svar inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Under semestertid kan längre handläggningstid förekomma.

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten

Taxa för trafik och parkering

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019