Vinterväghållningsbidrag

För kostnader för vinterväghållning på enskilda utfarter och uppsamlingsvägar kan kommunalt indexreglerat bidrag sökas en gång per år i efterskott.

Bidraget utbetalas bara för väg till åretruntboende. För enskild utfart betalas bidrag ut för väglängd över 50 meter. För enskild uppsamlingsväg (gemensam väghållning) betalas bidrag ut för väglängden som utnyttjas gemensamt.

Ansökningsblankett för nästa år skickas ut till de som tidigare fått bidrag beviljat. Du som vill ansöka för första gången, ta kontakt med Kristina Holmberg.

Bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar
Ansökan om vinterväghållningsbidrag

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017