Städning av gator, sommarunderhåll

Efter vintern kommer först sandupptagning och därefter börjar vi med sommarunderhåll av gator, vägar och allmänna ytor.

Städning

Sopning av sand efter vintern börjar alltid med gång- och cykelvägarna samt Timrå centrum. Därefter alterneras olika områden år från år. Städning längs våra  genomfartsvägar utförs av entreprenör.

I Timrå centrum sopar vi trottoarer, torg och övriga ytor med maskin två gånger under våren för att få bort sanden efter vinterns halkbekämpning. Under sommaren städas Timrå centrum manuellt två gånger i veckan. Vid särskilda evenemang eller händelser städar vi extra.

Sandupptagning 2018

Nedanstående schema är preliminärt och kan komma att revideras

vecka 20 - Timrådalen, Vävland, Edsgården
vecka 21 -  Vivsta, Nyvivsta, Vivstavarv, industriområdet
vecka 22-23 - Tallnäs, Sjösvedjan, Nyböle, Böleängen, Fagervik, Norrberge
vecka 24 - Sörberge, Södra Lundevallen
vecka 25-26 - Bergeforsen, Lunde, Forsmon, Sandarna, Stavreviken, Ljustorp
vecka 27 - Söråker

Sommarunderhåll

Under sommaren utför vi:

  • Beläggningsunderhåll
  • Förstärkningsarbeten
  • Dammbindning
  • Drift och underhåll av broar, tunnlar och stödmurar
  • Skyltning
  • Dagvattenavledning
  • Dikesslåtter

Du som har en fastighet som gränsar mot gata eller väg har också skyldigheter. Läs mer om häckar och träd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2018