Städning av gator, sommarunderhåll

Efter vintern kommer först sandupptagning och därefter börjar vi med sommarunderhåll av gator, vägar och allmänna ytor.

Städning

Sopning av sand efter vintern börjar alltid med gång- och cykelvägarna samt Timrå centrum. Därefter alterneras olika områden år från år. Städning längs våra  genomfartsvägar utförs av entreprenör.

I Timrå centrum sopar vi trottoarer, torg och övriga ytor med maskin två gånger under våren för att få bort sanden efter vinterns halkbekämpning. Under sommaren städas Timrå centrum manuellt två gånger i veckan. Vid särskilda evenemang eller händelser städar vi extra.

 

Sandupptagning 2019 - reviderad 2019-05-14

Nedanstående schema är preliminärt och kan komma att revideras:

I år började sandupptagningen i Söråker och nu har vi tidigare än planerat kommit fram till Vivstaområdet. För de återstående områdena ser schemat efter revidering ut enligt nedan:

vecka 20-21   Vivsta, Nyvivsta, Vivstavarv, industriområdet
vecka 21-23   Timrådalen, Vävland, Edsgården

Sopning av parkeringsplatserna i Timrå centrum

Parkeringsplatserna i Timrå centrum sopas under kväll och natt mellan 23 och 24 april, och då råder parkeringsförbud. De parkeringsplatser det berör är de kommunala parkeringarna på Skogsvägen samt Köpmangatan 18, 23, 44 och 53.

 

Sommarunderhåll

Under sommaren utför vi:

  • Beläggningsunderhåll
  • Förstärkningsarbeten
  • Dammbindning
  • Drift och underhåll av broar, tunnlar och stödmurar
  • Skyltning
  • Dagvattenavledning
  • Dikesslåtter

Du som har en fastighet som gränsar mot gata eller väg har också skyldigheter. Läs mer om häckar och träd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 maj 2019