Snöröjning

Från mitten av oktober till mitten av april har vi beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Vi anlitar entreprenörer för att vi ska kunna utföra uppdragen på alla områden.

Då snöröjning genomförs i egen regi, ska den i första hand genomföras under ordinarie arbetstid. Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Det kan dock förekomma undantag vid extremt väder.

Vid snöröjning öppnas inga gårdsinfarter. Isrivning genomförs med väghyvel, och eftersom snön då är tung öppnas alla infarter i efterhand, och då i mån av tid.

Snödjup

Snöröjning påbörjas normalt när snöfallet upphört.
Vid längre pågående snöfall påbörjas snöröjning enligt nedan:

 • Vid blötsnö:
  för genomfartsleder 4-8 cm och bostadsgator 6-10 cm.
 • Vid kallsnö:
  för genomfartsleder 8-12 cm och bostadsgator 12-16 cm.

Prioriteringsordning

 1. Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden, läs mer).
 2. Kyrkbacken vid Östrand.
 3. Genomfartsvägar / busslinjer.
 4. Bostadsgator i lutande terräng.
 5. Övriga genomfartsvägar.
 6. Övriga bostadsgator.

Snö från tomtmark

Du får inte köra snö från tomtmark ut på gatan (även gångbana). Tänk på att vid plogning får grannen din snö. Det är inte bra för grannsämjan!
Kommunen har inga resurser att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från enskilda infarter. Det är endast vid isrivning av gator, som en följetraktor röjer undan is vid infarter, och då i mån av tid.

Skador

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada ring kultur- och teknikförvaltningen för besiktning. Du som är särskilt utsatt, markera gärna ditt staket eller din häck med markeringskäpp.

Sopkärl och postlådor

Sopkärl och postlådor ska placeras så att de inte utgör hinder för snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter från vägkanten, max 1,5 meter. För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Bilparkering

Snöröjningen underlättas genom att man undviker att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår.

Takskottning

Då snö skottas ned från tak på gatumark, måste detta anmälas till polisen. Det är en kostnadsfri anmälan. Vid anmälan anges vissa villkor för att få använda gatan som upplag under en kortare tid.

Fastighetsägarnas skyldigheter

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Timrå Kommun:
Enligt 3 kap 3§ andra stycket ordningslagen ska snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats, utan skäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is som husägare skottar ned från hustak kan medföra problem för den som sköter snöröjningen och halkbekämpningen. Självfallet är det husägarens skyldighet att bortforsla det som hamnat på gatan. Det åligger vidare fastighetsinnehavaren att snarast vid halka sanda gångbaneutrymmet, eller att vidta åtgärder till motverkande av halka.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018