Sandning

Mot halka används sand och salt. Sandning sker ofta med krossat grus eller sandningssand. Saltet används sparsamt och bara på vissa vägar och gatukorsningar.

Prioriteringsordning

  1. Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden, läs mer).
  2. Kyrkbacken vid Östrand (denna väg får saltas med anledning av tunga transporter).
  3. Genomfartsvägar / busslinjer.
  4. Bostadsgator i lutande terräng.
  5. Övriga genomfartsvägar.
  6. Övriga bostadsgator.

Sand för hushållsbehov

Vi har sandlådor på två ställen i kommunen där hushållen gratis kan hämta ett par hinkar sand. Ta med egen spade.

  • Timrå industriområde, Plåtslagarvägen 17 - vid kultur- och teknikförvaltningen.
  • Söråker - vid ICA.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018