Parkeringstillstånd

Är du rörelsehindrade kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. För rörelsehindrad person som inte kör fordonet själv utfärdas tillståndet endast i undantagsfall. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt och är giltigt i högst fem år.

Du som har rörelsehinder, som medför att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan söka parkeringstillstånd. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan utan även andra skäl beaktas exempelvis hjärt- och lungsjukdomar.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i de flesta europeiska länder.

Handläggningstider

Om du är berättigad till ett parkeringstillstånd kommer du att få ditt parkeringstillstånd inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld och innehåller fotografi och läkarintyg. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 november 2018