Parkeringsplatser

I Timrå kommun finns ca 3000 parkeringsplatser. Det är Kultur- och tekinkförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser. Kommunen tar inte ut parkeringsavgift men på vissa platser gäller tidsbegränsad parkering.

Pendlarparkeringar

I Timrå kommun finns tre pendlarparkeringar utmed E4 och en vid Timrå resecentrum (järnvägsstationen). I Timrå centrum finns flera kommunala avgiftsfria parkeringsplatser som är tillgängliga alla dagar i veckan.

Här finns pendlarparkeringar i kommunen:

  • Timrå centrum vid E4 - med motorvärmare
  • Timrå resecentrum (järnvägsstationen) - ej motorvärmare
  • Sörberge norra vid E4 - ej motorvärmare
  • Torsboda vid Statoil E4 - ej motorvärmare

Pendlarparkeringarna kan du se i denna karta.

Timrå kommun sköter pendlarparkeringarna i Timrå, felanmälan telefon 060-163212 och de övriga sköts av Trafikverket, felanmälan telefon 0771-921921.

Parkeringar Timrå centrum

Det finns sju områden med parkeringsplatser varav sex har parkeringsplatser för rörelsehindrade. Utmed Köpmangatan finns fickparkeringsplatser, även för rörelsehindrade.

Parkeringsplatserna kan du se i denna karta. Parkeringsplatserna är märkta med P och där parkeringsplatser för rörelsehindrade finns är de märkta med H.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017