Namnsättning av gator, adresser

Har du frågor om namnsättning på gator och adresser eller behöver du en ny adress så ska du vända dig till oss på miljö- och byggkontoret. 

Namn på nya vägar och områden får inte vara samma som andra vägar inom kommunen. Detta är speciellt viktigt för att post och räddningstjänst lätt ska hitta rätt. 

När vi sätter namn på vägar finns ofta ett tema som vi försöker följa i varje område. 

När det gäller namn på nya bostadsområden tar vi vi första hand hänsyn till historiska namn i området och lämpliga förslag från fastighetsägare och boende.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 maj 2012