Grävtillstånd och kabelanvisning

Grävtillstånd

Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan lagd ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd.

Grävningsbestämmelser för Timrå kommun
Trafikanordningsplan
Ansökan om grävtillstånd

Kabelanvisning

För att ta reda på om det finns ledningar där du behöver gräva kan du gå in på  www.ledningskollen.se.

Nedan finns även telefonnummer till några ledningsägare:

Gatubelysning - Timrå Elmontage AB, telefon 060-58 04 04
Vatten och avlopp - Mitt Sverige Vatten AB, telefon 060-19 20 60
El  - E.ON Elnät telefon 020-22 24 24
Fjärrvärme - E.ON Värme telefon 060-19 67 00
Telefon - TeliaSonera (Skanova) 020-50 50 00
Bredband - Sundsvalls Elnät AB (ServaNet), telefon 060-600 50 44
Järnväg - Trafikverket, telefon 0200-77 00 10

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 november 2016