Grävtillstånd och kabelanvisning

Grävtillstånd

Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan lagd ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd. Tillståndet kostar 550 kronor (fr o m 2019-01-01).

Grävningsbestämmelser för Timrå kommun
Trafikanordningsplan
Ansökan om grävtillstånd

Kabelanvisning

För att ta reda på om det finns ledningar där du behöver gräva kan du gå in på  www.ledningskollen.se.

Nedan finns även telefonnummer till några ledningsägare:

Gatubelysning - Timrå Elmontage AB, telefon 060-58 04 04
Vatten och avlopp - Mitt Sverige Vatten & Avlopp AB, telefon 020-120 25 00
El  - E.ON Elnät telefon 040-25 50 00
Fjärrvärme - Adven Energilösningar AB, telefon 010-455 08 85
Telefon - TeliaSonera (Skanova) 020-50 50 00
Bredband - Sundsvalls Elnät AB (ServaNet), telefon 060-600 50 20
Järnväg - Trafikverket, telefon 0200-77 00 10

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 april 2019