Sjukresor

Sjukresa

Vid sjukresor ska du inte använda färdtjänst. Du ringer samma telefonnummer 43900, men när resan beställs så ange att det gäller en sjukresa.

För den som har färdtjänst är kostnaden densamma som färdtjänstavgiften. För övriga kostar enkelresan 80 kronor. Frikort erhålls då kostnaden överstigit 1200 kronor under en 12 månadersperiod.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 januari 2014