Färdtjänst och riksfärdtjänst

wrxrullstol_plusbuss 041.jpg

Färdtjänsthandläggningen byter myndighet

Från 1 juni 2018 flyttas färdtjänshandläggning från Timrå kommun till Din Turs kundcenter. Där kommer en av tre handläggare ta hand om din ansökan.

Du som söker färdtjänst kan antingen ringa på telefonnummer 0690-76 40 53 och be om att få blankett inklusive blankett för läkarutlåtande hemskickad, eller så går det att hämtas på Din Turs hemsida. 

Vilka har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst?

Om du på på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer kan du ha rätt till färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska inte anses som kortvarigt.

Individuell prövning sker och läkarintyg kan begäras. Om du inte kan åka vanlig taxibil så beviljas du specialfordon. Ledsagare beviljas enbart om extra hjälp behövs under själva resans gång (inte för att få hjälp med att handla, bära kassar med mera). Normal service ges av chauffören, såsom hjälp mellan entréer i markplan. Chauffören skall även hjälpa till med kassar/väskor mellan bilen och entréer i markplan.

Färdtjänstresor gäller till resmål inom en radie av 50 kilometer från din bostad. Du har rätt till 150 enkelresor per år, om inte någon annan begränsning införs. Kostnad för varje enkel resa är 1,5 gånger busspriset. 

Behöver du anlita färdtjänst för arbetsresor eller vuxenstudier, har du rätt till det alla arbets- eller studiedagar. Resekostnaden debiteras då i efterskott, och du betalar länstrafikens busstaxa.

Telefonnummer till alla färdtjänst, arbetsresor och sjukresor är 439 00 

Kommunens ansvar och skyldigheter för färdtjänst regleras genom lagen om färdtjänst SFS 1997:736.

Medresenär
Med medresenär avses vanligen någon som den färdtjänstberättigade behöver för hjälp under resan. Det kan vara anhörig, bekant eller personal i hemtjänsten. Två medresenärer kan medfölja. De betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Du som är beviljad färdtjänst, men kan klara av att åka buss med hjälp av följeslagare, får utan kostnad ta med en medresenär på bussen. Du måste då visa upp ett giltigt färdtjänstkort för busschauffören. Kostnaden blir bussbiljett för en person.

Barn
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (SFS 2006:1114).

Anpassningar av bussar pågår för att passagerare lättare ska ta sig in. Även om man är rullstolsburen eller är i behov av rollator ska detta bli möjligt. För närvarande är plusbussen och alla bussar på linje 609 och 611  anpassad för detta ändamål. Flertalet busshållplatser på kommunens vägar är också anpassade så att nivåskillnaden mellan markplan och bussinsteg är liten.

Riksfärdtjänst är till för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär att du måste göra en resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige.

Resan kan vid långa avstånd göras med tåg eller flyg. I speciella fall kan också annat färdmedel behövas. Resans ändamål kan vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Egenavgiften för riksfärdtjänst är bestämd av Regeringen. Avgiften motsvarar en andraklassbiljett med tåg.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 februari 2019