Trafik och infrastruktur

Järnväg.jpg

Med infrastruktur menas i det här sammanhanget både fysiska kommunikationer - vägar, järnvägar, flyg och hamnar - och tele- och datakommunikationer. Oftast är dessa frågor av långsiktig karaktär och hanteras i samverkan med andra aktörer regionalt och nationellt.

Sundsvall Timrå Airports roll som regional flygplats bör stärkas genom en ytterligare banförlängning, som på sikt medger direkt utrikestrafik. Vidare pågår ett projekt för att utveckla Söråkers hamn och industriområde.

Varför engagerar sig Timrå kommun för en stark infrastruktur?

  • Öka företagens konkurrenskraft.
  • Underlätta regionförstoringen genom snabbare och bättre pendling.
  • Effektivare kombinationer av olika trafikslag kommer att underlätta både transport av människor som gods.
  • Detta arbete leder då till bättre förutsättningar för växande, lönsamma företag och etableringar.

I undermenyn till vänster hittar du information om hur du reser till kommunen, färdtjänst, snöröjning, trafik och parkering med mera.

Här finns också information om hur Timrå utvecklas med ny- och ombyggnation av vägar och järnvägar.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018