Stöd till våldsutövare

Alla i familjen behöver stöd utifrån sin situation när det finns våld, eller misstanke om våld, i familjen. Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och är misstänkt för, har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående.

För dig som:

  • är bekymrad över ditt sätt att vara i relation till någon närstående?
  • ibland gör saker mot någon när och kär som du inte tänkt dig?
  • ibland säger elaka och kränkande saker till din partner?
  • ibland har svårt att kontrollera din ilska?
  • har ett sätt som gör din partner rädd?
  • slagit eller slår din partner?
  • är orolig för att barnen far illa när det blir bråkigt och skrikigt hemma?
  • låter din ilska gå ut över ert hem eller husdjur?

För dig kan det vara bra att få prata om situationen

Vi erbjuder samtalsstöd i syfte att bearbeta kris, få stöd och motivation till förändring. Det kan ge dig en möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till ett våldsamt sätt att vara. Vi för ingen dokumentation och har sekretess. Kontakten är kostnadsfri. Du kan välja att vara anonym.

Detta stöd erbjuds i samarbete med Stödcentrum, Sundsvalls kommun. Du kan vända dig till vår mottagning eller direkt till Henrik Lovén.

Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00

Henrik Lovén: 060-19 23 13

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 juni 2019