Projekt med förebyggande arbete gällande våld i nära relationer

20811762-out-of-focus-woman-with-her-hands-signaling-to-stop-on-bokeh-background.jpg

Timrå kommun genomför under 2018-2019 ett projekt kallat VI i Timrå med syfte att informera om jämställdhet i samhället, utbilda samt ge ett socialt stöd. Ett behov finns av att agera för att motverka våld och förtryck i nära relationer. Målet är att uppmärksamma utövare av våld samt våldsutsatta vuxna och att de får tillgång till stöd och skyddsinsatser.

Genom information och utbildning vill projektet nå ut till våldsutövare och förändra attityder och synen på jämställdhet och frihet i det svenska samhället. Våldsutsatta ska få förbättrad kunskap om det stöd som finns, få en stärkt självkänsla och ökad trygghet.

Hur arbetar projektet

Projektgruppen har många samarbetspartners, bland annat Arbetsmarknadstorget, Pangea och SFI. Fokus kommer att vara på att nå ut till så många som möjligt med information om projektet. Aktiviteter kommer att genomföras för kvinnor, män och gemensamt. Även studiebesök på familjeresurscentrum ingår. De som vill kan ta kontakt för individuell hjälp.

Vilka arbetar med projektet

Ansvarig för projektet är Annelie Ringbro, Enhetschef för Integration sedan 1 mars 2018, 072-537 17 72. Kontaktpersoner är:

- Bouchta Taiymi
076-119 54 25, bouchta.taiymi@timra.se

- Kadra Ismail
072-233 57 57, kadra.ismail@timra.se

Kadra Ismail, Annelie Ringbro och Bouchta Taiymi

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 september 2018