Annat stöd vid våld i nära relationer

Här finns telefonnummer om du behöver hjälp, i en akut situation med fara
för liv tillkalla polis på telefon 112.

SOS Alarm/larmtelefon: 112

Polis/larmtelefon: 114 14

Kvinnojourer

Kvinnojour/kvinnogemenskap, Sundsvall
Jourtelefon: 060-12 69 90  Webbplats: Kvinnojouren Sundsvall

Kvinnofridslinjen 
Nationell jourtelefon: 020-50 50 50  Webbplats: Kvinnofridslinjen 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller
sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.
Telefonen är öppen dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor.

Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du
vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi har tystnadsplikt
och du kan vara anonym. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din
nuvarande situation och ta dig vidare. Du kan också få information om vart du kan
vända dig inom vården eller hur du polisanmäler brott.

Terrafem (flerspråkig) 
Jourtelefon: 020-52 10 10  Webbplats: Terrafem 

Somaya (flerspråkig)
Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening,
med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld.
Jourtelefon: 020 - 81 82 83 Webbplats: Somaya

Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Telefon: 08 - 442 99 30  Webbplats: Rocks

Tillsammanscentrum

Tillsammanscentrum 
Telefon: 060-12 47 66 

RFSL Stödmottagning

För hbtq-personer utsatta för trakasserier, hot och våld
Telefon: 020 - 34 13 16 e-post: stod@rfsl.se Webbplats: https://www.rfsl.se/stod/

Brottsofferjouren 
Jourtelefon: 0200 - 21 20 19  Webbplats: Brottsofferjouren

Psykiatrisk jourmottagning 
Telefon: 060-18 18 71

Psykiatrisk öppenvård, Sundsvalls sjukhus 
Telefon: 060 - 18 19 89 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 april 2019