Hedersvåld, heder

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste
följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder.

Hjälp och stöd när du  blivit utsatt för hedersvåld

Du kan kontakta socialtjänsten i Timrå eller polisen för att få stöd och hjälp.
Är det akut ring 112.

Socialtjänsten i Timrå kan hjälpa dig med:

  • Råd och stöd
  • Hjälp att ordna försörjning - ekonomiskt bistånd
  • Tillfälligt boende
  • Kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om vilket stöd som kan erbjudas.
Detta kan du göra anonymt och alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.
Allt sker i samförstånd med dig och alla beslut från socialtjänsten går att överklaga.

Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon 0200-12 09 80. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 februari 2018