Din rätt till skydd

För dig som behöver skydd finns olika möjligheter att använda var för
sig eller i kombination.
En del av hjälpen kan du få efter att det gjorts
en behovsbedömning av socialtjänsten.

Skyddat boende

För kvinnor som bor i Timrå och utsatts för hot eller våld finns möjlighet till
skyddat boende. För mer information kontakta socialtjänsten.
Till kvinnogemenskap i Sundsvall kan du och dina barn vända er direkt.

Skyddade personuppgifter

Folkbokföringsuppgifter är normalt en offentlig handling. I vissa fall kan du få
dina personuppgifter skyddade genom så kallad sekretessmarkering. Det gäller
om du till exempel blivit utsatt för hot, våld, förföljelse eller trakasserier.

En annan lösning är kvarskrivning.
Det innebär att du fortfarande är skriven på din gamla adress trots att du har flyttat.
Du kan ansöka om sekretessmarkering eller kvarskrivning hos Skatteverket. En
tredje lösning är att få fingerade personuppgifter. Kontakta Polisen för mer information.

Kontaktförbud

Om du utsatts för hot och våld kan du ansöka om besöksförbud. Det innebär att den
som hotat eller trakasserat dig förbjuds att besöka, följa efter eller kontakta dig under
en viss period. Under perioden får inte heller du ta kontakt eller tillåta kontakt.
Ansökan gör du hos polisen.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016