Hot och våld i nära relationer

Vem som helst kan utsättas för kränkningar, våld och hot i en nära relation. Att uppleva det av någon du lever med eller är släkt med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också
vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

I Timrå kommun kan du kontakta socialtjänsten eller polisen för att få hjälp och stöd.
Är det akut, ring 112.

Stöd till våldsutsatta

Våld är djupt förnedrande och dessutom ett brott. Våldet skapar ofta känslor av skam och skuld hos den som utsätts. Men även den som utsätter någon för våld och hot upplever ofta vanmaktskänslor. Men det finns flera som arbetar för att ge stöd, hjälp och underlätta din situation.

Socialtjänsten i Timrå kan hjälpa dig med:

  • Råd och stöd
  • Hjälp att ordna försörjning - ekonomiskt bistånd
  • Tillfälligt boende
  • Kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om vilket stöd som kan erbjudas. Detta kan du göra anonymt och alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Allt sker i samförstånd med dig och alla beslut från socialtjänsten går att överklaga.

Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon 0200-12 09 80.

Efter kl. 16:30 kontakta Socialjouren, 112

Stöd till våldsutövare

Om du vill få hjälp att ändra ditt beteende och hitta andra alternativ kan du få stöd. Läs mer på sida om Stöd till våldsutövare.

Familjeresurscenter erbjuder krissamtal för barn och
ungdomar som upplevt familjevåld

Barnen har nästan alltid sett eller förstått vad som pågår i familjen. Att se sin mamma bli förnedrad och slagen skapar otrygghet. Om det är pappa som orsakar våldet blir situationen svårare för barnet.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få en möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. I samtalen används en modell för krissamtal som heter Trappan och är utarbetad av Rädda Barnen. Samtalen är kostnadsfria.

För att hjälpa ditt barn/ungdom kontakta kommunens mottagningsgrupp:

Mottagningsgruppen hjälper och ger stöd runt barn, ungdom och familjeärende eller om du vill göra en anmälan.
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03
eller kontakta kommunens socialsekreterare genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 juni 2019