Missbruk och beroende

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem
får det stöd och den hjälp som de behöver för att sluta med sitt missbruk. I det
ansvaret ingår också att informera om skadeverkningarna av alkohol och droger
och att söka upp personer som kan antas vara i behov av hjälp.

Vi kan erbjuda Dig följande

  • stöd och samtalskontakt med socialsekreterare
  • kontaktperson
  • institutionsplacering
  • samtal och behandling gällande alkohol, droger och spelmissbruk

I undermenyn till vänster kan du läsa mer om det arbete som görs i kommunen för att
förhindra bland annat kriminalitet, missbruk och för att öka tryggheten i samhället.

Vart vänder du dig?

Du kan vända dig till kommunens socialsekreterare om du har frågor kring eller har oro
och vill ha hjälp för ditt bruk av alkohol, läkemedel, narkotika eller spelmissbruk. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta oss.

Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon 0200-12 09 80.

Rådgivning och hjälp till enskilda och anhöriga

Vid frågor om socialtjänsten socialtjänstens arbete med missbruk och beroende, kontakta socialtjänstens mottagning för information
Telefon: 0200 - 12 09 80, Telefontid: 08.00 - 16.00

Under länkar till höger finns olika föreningar som arbetar med missbruk/ beroende/anhörig-program, här kan du även hitta olika självhjälpsgrupper.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2019