Öka din säkerhet

Räddningstjänstförbundet har utbildningar och sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder för både företag och privata. Du kan läsa mer om kurserna på deras webbplats.

Räddningstjänstens kurser

Förebyggande arbete om kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Läs mer om Sevesodirektivet på MSB:s webbplats

Industrier med särskilda risker

På Räddningstjänstens hemsida kan du ta del av information om industrier i Medelpad med särskilda risker.

Läs mer om särskilda risker på Räddningstjänstens webbplats 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 december 2016