Länkar om krisberedskap och kris

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Din säkerhet – MSB:s nationella sida för din egen krisberedskap

Räddningstjänsten Medelpad, se även ingången Skydd mot olyckor

Civilförsvarsförbundet

Stöldskyddsföreningen

Fler sidor på timra.se

Akut hjälp

Undvik fallolyckor i hemmet

Stöd till barn och ungdom

Facebook Preppers Sverige –  en grupp om krisberedskap med mera som du kan ansluta dig till

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 april 2017