Information vid en kris

Vid kris kan du först bli nådd genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Sveriges Radio har som Public Service-kanal även en viktig roll. Slå på radion! 

Viktigt meddelande till allmänheten

Foto: SOS Alarm

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Ljudsignal utomhus – Radio, TV, Text-TV 599 – Telefon/Mobiltelefon
Läs mer om VMA SoS Alarm

Viktiga telefonnummer i Sverige

112: SOS larmnummer för omedelbar  hjälp
113 13: SOS informationsnummer
114 14: Polisens informationsnummer
1177: Sjukvårdsupplysning

116 000: Journummer för försvunna barn

Timrå kommuns informationscentral: 060-19 10 00. Ordinarie växelnummer, ska vara bemannat inom 3 timmar vid kris.

Läs mer om viktiga telefonnummer i Sverige på SOS Alarm

Vid större avbrott i telefonin kan Räddningstjänsten Medelpads brandstationer och deltidsbrandstationer fungera som platser där det går att ringa från.

Webbinformation

Krisinformation.se – MSB:s nationella kriswebb med information bemannad dygnet runt
Timra.se  – kommunens webbplats, med krisinformation i drift så snart det går
Timrå kommuns Facebook – kommunens facebook-sida, kanal för information och dialog
Lansstyrelsen.se – Länsstyrelsen Västernorrlands ordinarie webbplats med krisinformation i länet
1177.se – Sjukvårdsrådgivning via webb

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 mars 2018