Säkerhet

Här hittar du information om hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer och vad du kan göra för att öka din säkerhet. Timrå kommun har en hög beredskap mot extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information på kommunens webbplats timra.se.

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Timrås kommun känner dig trygg och säker. Därför arbetar kommunen med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet, säkerhetsarbete och krisberedskap.

 Målet för vår säkerhet

  • Att värna befolkningens liv och hälsa.
  • Att värna samhällets funktionalitet.
  • Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2015