Säkerhet, räddning och kris

Här hittar du information om hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer och vad du kan göra för att öka din säkerhet. Timrå kommun har en hög beredskap mot extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information på kommunens webbplats timra.se.

I Timrå kommun ska såväl unga som gamla känna trygghet. All vår service ska vara lättillgänglig. Tekniska system och kommunikationer ska vara robusta och säkra. En trygg miljö och fungerande infrastruktur är en del av välfärden i Timrå.

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Timrås kommun känner dig trygg och säker. Därför arbetar kommunen med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet, säkerhetsarbete och krisberedskap.

Målet för vår säkerhet

  • Att värna befolkningens liv och hälsa.
  • Att värna samhällets funktionalitet.
  • Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 april 2018