Vårdnad, boende, umgänge

Söker du som förälder stöd i dessa frågor, ta kontakt med barn
och familjeenhetens socialsekreterare. Ni kommer då att träffas i
samarbetssamtal som syftar till att hitta lösningar i vårdnads-
boende- och umgängesfrågor som är till barnens bästa.

Vad är ett samarbetsavtal?

Vid en separation kan föräldrar behöva hjälp med att komma överens och att
komma vidare, så att vårdnaden, boendet och umgänget fungerar med barnen.

Samarbetssamtalet kan avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse
som är bra för barnen. Men även juridiska avtal kan skrivas rörande vårdnad,
boende och umgänge.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av sekretess.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i samarbetssamtal kan det bli
nödvändigt att begära beslut från domstol i juridiska frågor. Ni kan vända er
till advokat/tingsrätt och begära att få vårdnad, boende och/eller umgänge
fastställt i dom.

Tingsrätten kan begära att familjerättsutredaren ska genomföra en utredning
för att bedöma barnens bästa.

För mer information, kontakta socialtjänstens familjerättsutredare, se under
rubriken kontakt i högerspalt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016