Stöd till dig som förälder

9208843-are-you-ready-for-a-clock.jpg

Under 2019 driver Timrå kommun ett projekt om föräldrastöd för dig med barn i åldern 0-17 år. Vilket stöd vill du ha för att lättare lyckas i föräldrarollen? Hur kan kommunen, i stort som smått, hjälpa dig göra ditt föräldraskap enklare?

För bästa start i projektet vill vi få in tips, idéer och frågor att jobba med. Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg tar hand om idéerna och planerar aktiviteter under året.

Vart vänder jag mig?

Kontakta verksamhetschef Johan Vikström på telefon 070-300 71 52, e-post johan.vikstrom@timra.se eller sociala@timra.se.

Varför satsar vi på föräldraskapsstöd?

Satsningen på föräldraskapsstöd beräknas ge positiva effekter inom flera olika områden, till exempel skola, fritid och socialtjänst. Dels avlastar stödet socialförvaltningen med riktade insatser, dels hjälper ett fungerande föräldraskap skolan i sin fostrande uppgift samt med att nå goda skolresultat för varje elev.

Vad är projektets mål?

Målen i projektet är bland annat att alla föräldrar till barn mellan 0-17 år ska erbjudas föräldraskapsstöd och att samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till barn ska öka. På längre sikt arbetar projektet mot målet i kommunens folkhälsoprogram att stärka föräldra- och vuxenrollen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2019