Familjehem, kontaktfamilj/-person

482466-happy-young-children-having-fun.jpg

Ibland behöver barn komma till ett familjehem då de egna föräldrarna av någon anledning inte kan klara vårdnaden. Ofta är det en frivillig placering enligt Socialtjänstlagen (SoL), som görs med vårdnadshavares samtycke.

Vad krävs för att bli familjehem?

Det vi söker i ett familjehem är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess egna föräldrar. Eftersom barnen och ungdomarna kommer från Timrå vill vi att du inte bor alltför långt bort.  

Du ska ha ork, tid och intresse för barn. Några formella krav på yrke och utbildning finns inte. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Du kan vara i åldern från 25 till 60 år.

Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett eller flera extra barn. Det är viktigt med känslomässig närhet och värme. Uppdragen är ofta över längre tid. Det händer också att vi brådskande behöver familjehem för kortare perioder.

Ett delat ansvar

Som familjehem är du en del av ett team kring ett placerat barn främst tillsammans med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. Du kommer i de flesta fall ha flera samarbetspartners. Du och din familj erbjuds regelbundet stöd från familjehemssekreteraren i form av handledning och utbildning. Du har alltid någon att vända dig till med frågor och funderingar.

Vad händer om du och din familj är intresserade?

Familjehemssekreteraren kontaktar dig för ett första samtal. Material till utredning hämtas genom besök hemma hos dig, utdrag från misstanke- och belastningsregister, socialregister och i kronofogdens register. Du får lämna referenser som kan ge en bild av vem du är.

Ersättning 

Du får en omkostnadsdel (ersätter kostnader för mat, bostad, kläder, resor, fickpengar med mera), och en arvodesdel (utgör lön för uppdraget och är beskattningsbar). I Timrå följer vi Svenska Kommunförbundets rekommendationer vad gäller ersättningar till uppdragstagare.

Känns rollen som familjehem för stor?

Det finns fler sätt att hjälpa till! Vi behöver också kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn och ungdomar. Det kan handla om att träffa en tonåring på fritiden eller att ta emot ett eller flera barn i hemmet ett par veckoslut i månaden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 juni 2019