Faderskap

Bilden visar en kvinna på promenad med en barnvagn

Om modern vid barnets födelse inte är gift underrättas socialnämnden.
Socialnämnden är då skyldig att se till att faderskapet fastställs.

Fastställandet kan ske genom bekräftelse eller dom

Faderskapet måste bekräftas och bevittnas skriftligen, detta gäller även om barnet
sammanbor med båda sina föräldrar. Fastställandet sker vid ett besök på socialkontoret.

Det är av stor vikt att faderskapet fastställs så snart som möjligt, detta med tanke på
barnets bästa, arvsrätt, försäkringar med mera.

Vart vänder du dig?

Vill du få mera information runt faderskap eller om du/ni inte blivit kontaktade då barnet
är 1 månad - kontakta socialtjänstens faderskapshandläggare via:
Mottagningstelefon 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017