Adoption

Det ställs vissa krav för att få adoptera ett barn under 18 år som sitt eget. Samhället har också ett ansvar för att adoption sker med barnets bästa som riktmärke.

Innan adoption

Om ni funderar på att adoptera, börja med att ta kontakt med kommunens barn och familjeenhet.

För att få ta emot ett adoptivbarn måste ni ha ett beslut om adoptionsmedgivande från socialnämnden. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av en socialsekreterare vid barn och familjeenheten.

När du som styvförälder vill adoptera

Om du som styvförälder vill adoptera din maka/makes/partners barn går du tillväga på samma sätt som beskrivits ovan.

Vart vänder du dig?

Vill du få hjälp och stöd runt barn, ungdom och familjeärenden kontakta:
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00. Fax nummer: 060 - 57 21 03.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017