Stöd till familjen

Behöver du råd, stöd och hjälp i situationer när man som förälder inte räcker
till. Då kan du som förälder/familj få stöd med det ni behöver och det kan se olika ut. 

Familjehem, kontaktfamilj

Kontaktfamilj eller familjehem (det som förr kallades fosterhem) finns för barn som
behöver en extra familj eller inte kan bo hos sina föräldrar.

Familjeresurscenter

Familjeresursteamet i Timrå arbetar med att stödja familjer med barn/ungdom.
Gemensam planering görs utifrån familjens behov av stöd. 

Familjerådgivning

Familjerådgivningen för Sundsvall, Timrå och Ånge. Vänder sig till makar,
sambor och familjer som har problem i sina relationer.

Faderskap

Om modern vid ett barns födelse inte är gift underrättas socialnämnden.
Socialnämnden är då skyldig att se till att faderskapet fastställs.

Fältare - fältbelagda socialsekreterare

Fältassistenten i Timrå arbetar förebyggande med utsatta ungdomar.
Målgruppen är ungdomar mellan 12 - 21 år och arbetet bygger på frivillighet,
förtroende och ungdomars egen kraft. Som förälder kan man ta kontakt med
fältassistenten om man har funderingar kring sitt barn/ungdom.

God man, förvaltare, förmyndare

Alla människor klarar inte själva av att sköta sin ekonomi och bevaka sina intressen.
Den som behöver hjälp kan ansöka om att få en god man, förvaltare eller en förmyndare.

Tolkservice

Tjänster från tolkservice bokas av den myndighet som du ska besöka.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2019