Stöd till barn och ungdom

Kommunen har olika former av stöd, råd, hjälp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Kommunens mottagningsgrupp:

Mottagningsgruppen kan du kontakta för hjälp och stöd runt barn, ungdom och familjeärende eller om du vill göra en anmälan:
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03
E-tjänst för Orosanmälan

Familjeresurscenter

Vardagar 08.00 - 16.00
Nygatan 1, Timrå

Behöver du hjälp i din föräldraroll kan du kontakta oss med dina frågor och funderingar. Till oss kan man komma både med en ansökan, via socialtjänsten samt direkt på råd och stöd eller genom att ringa till oss och vara anonym.

Vi har flera olika gruppverksamheter samt speciella inriktningar i vårt arbete och vi är flexibla i att anpassa oss efter just din familjs behov. Vårt arbete utgår från att tydliggöra barnets behov, att stärka föräldrarna i föräldrarollen, att ta till vara på familjens egna resurser samt att ge familjen hopp och möjligheter till förändring.

Förutom traditionell familjebehandling erbjuder vi bland annat:

Råd- och stödsamtal - Ring eller kom till oss och prata ett begränsat antal gånger utan beslut från socialtjänsten eller journalföring. Vid  behov av mer stöd lotsar vi dig vidare.

Stödgrupper - För barn och ungdomar för att stärka barns motståndskraft. Utifrån materialet "Jag vill, jag kan, jag törs".

Föräldragrupper - Grupperna omfattar tre träffar och startas löpande.

Trappan -  Samtalsstöd för barn som utsatts för eller upplevt våld i nära relation.

CPU/HAP - Haschavvänjningsprogrammet är en avvänjning för dig som vill sluta röka hasch. Programmet pågår i 6 - 8 veckor med mycket information, samtal och hjälp under tiden. Föräldrarna involveras i stödet.

Stöd för unga brottsoffer - För barn/ungdomar upp till 18 år som blivit utsatta för brott och bland annat behöver hjälp att bearbeta det som man varit med om. Vi erbjuder även stöd till föräldrarna.

Kontakta oss på familjeresurscenter:

Familjebehandlare:
Per Backberg, 060-16 31 33 (fältassistent)
Annika Grannas Drougge, 060-16 32 17
Anette Jakobsson, 060-16 31 75,
Christina Nilsson, 060-16 34 45
Liselotte Wisén Jansson, 060-16 31 82
Lotta Nykvist, 060-16 33 21
Hans Åslin, 060-16 33 07 (råd och stöd)

Särskilda behov: 
Är du orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet eller har en funktionsnedsättning. Vänd dig till skolans lärare/mentor/rektor eller till Elevhälsan i Timrå.

Ungdomsmottagning 
Du som är 13 och upp till 23, kan boka tid hos ungdomsmottagningen om du behöver råd och stöd. Hitta kontaktinformation via 1177:s hemsida  Ungdomsmottagningen Timrå.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2019