Stöd till barn och ungdom

Kommunen har olika former av stöd, råd, hjälp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Kommunens mottagningsgrupp:

Mottagningsgruppen kan du kontakta för hjälp och stöd runt barn, ungdom och familjeärende eller om du vill göra en anmälan:
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03
E-tjänst för Orosanmälan

Familjeresurscenter

Vardagar 08.00 - 16.00
Nygatan 1, Timrå

Behöver du hjälp i din föräldraroll kan du kontakta oss med dina frågor och funderingar. Till oss kan man komma både med en ansökan, via socialtjänsten samt direkt på råd och stöd eller genom att ringa till oss och vara anonym.

Vi har flera olika gruppverksamheter samt speciella inriktningar i vårt arbete och vi är flexibla i att anpassa oss efter just din familjs behov. Vårt arbete utgår från att tydliggöra barnets behov, att stärka föräldrarna i föräldrarollen, att ta till vara på familjens egna resurser samt att ge familjen hopp och möjligheter till förändring.

Förutom traditionell familjebehandling erbjuder vi bland annat:

Råd- och stödsamtal - Ring eller kom till oss och prata  ett begränsat antal gånger och vid  behov av mer stöd lotsar vi dig vidare.

Stödgrupper - För barn och ungdomar till föräldrar med missbruksproblem, kriminalitet, psykisk ohälsa eller separationer.

BIFF- Barn i föräldrars fokus, en gruppverksamhet för föräldrar som har separerat. Män och kvinnor i skilda grupper vid tre tillfällen.

Lotsen - Träning i föräldrarollen genom vardagliga aktiviteter och samtal i en hemmaliknande miljö.

Föräldrastegen - En gruppverksamhet för tonårsföräldrar. Sex träffar med olika teman om bland annat relationer, kommunikation, alkohol och droger.

HAP - Haschavvänjningsprogrammet är en avvänjning för dig som vill sluta röka hasch. Programmet pågår i 6 - 8 veckor med mycket information, samtal och hjälp under tiden.

Stöd för unga brottsoffer - För barn/ungdomar upp till 18 år som blivit utsatta för brott och bland annat behöver hjälp att bearbeta det som man varit med om. Vi erbjuder även stöd till föräldrarna.

Kontakta oss på familjeresurscenter:

Familjebehandlare:
Per Backberg, 060-16 31 33
Annika Grannas Drougge, 060-16 32 17
Anette Jakobsson, 060-16 31 75,
Christina Nilsson, 060-16 34 45
Lotta Nykvist, 060-16 33 21
Hans Åslin, 060-16 33 07

Särskilda behov: 
Är du orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet eller har en funktionsnedsättning. Vänd dig till skolans lärare/mentor/rektor eller till Elevhälsan i Timrå.

Ungdomsmottagning 
Du som är 13 och upp till 23, kan boka tid hos ungdomsmottagningen om du behöver råd och stöd. Hitta kontaktinformation via 1177:s hemsida  Ungdomsmottagningen Timrå.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 april 2019