Sekretess och tystnadsplikt

Socialförvaltningens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Det ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att
uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer.

När du söker stöd och hjälp måste du kunna lita på att vi följer bestämmelserna om sekretess. I princip är alla uppgifter om dina personliga förhållanden skyddade och ska inte kunna spridas vidare.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialförvaltningens verksamheter; individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Den gäller inte bara vård- och omsorgspersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialförvaltningen.

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får lämna ut uppgifter om dig eller något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Vad kan hända?

Upplever du att någon olovligen har lämnat ut uppgifter om dig och därmed kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 januari 2018