Överklaga biståndsbeslut

Det är inte svårt att överklaga om du är missnöjd. Handläggaren som hjälpt dig
att söka någon form av stöd (insats) ska informera hur det går till att överklaga.
Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan.

Du kan överklaga  

  • Om du inte beviljas något stöd/bistånd alls.
  • Om du beviljas mindre stöd/bistånd än du ansökt om.
  • Om du beviljas annat stöd/bistånd än du ansökt om (t.ex. hjälp i hemmet
    istället för plats i äldreboende).
  • Om kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat stöd/bistånd.
  • Om du är missnöjd med ett avgiftsbeslut (vad du ska betala).

Hur går det till att överklaga

När du fått ett biståndsbeslut som du är missnöjd med har du tre veckor på dig att lämna
in ett skriftligt överklagande till kommunen. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.
I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Det ska undertecknas av dig själv. Överklagandet är inte giltig om till exempel en anhörig undertecknar. Kontakta den biståndshandläggare som du sökt stödet (insatsen) hos så
får du hjälp att överklaga.

Beslutsfattaren bedömer då om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte
ändras på det sätt som du begärt ska ditt överklagande vidarebefordras av kommunen
till förvaltningsrätten. Det är då förvaltningsrätten som kommer att pröva ärendet igen.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom finns möjlighet att gå vidare till kammarrätten
och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna krävs
ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det finns tillräckliga skäl för att ta upp ett överklagande.

Vart vänder du dig?

Kontakta handläggaren som hjälpt dig med ansökan om du vill överklaga.
Vänd dig till kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016