Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. Du behöver inte uppge barnets identitet.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Vart vänder du dig?

Mottagningstelefon
Telefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03

Kontakt kvällar och helger
Efter kontorstid når du vår sociala beredskap via telefon 112.

Till beredskapen vänder man sig med akuta ärenden, som inte kan vänta till nästa vardag.

Beredskapen gäller akuta ärenden rörande barn, omhändertagande enligt Lagen om vård av unga LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerelaterat våld.Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2019