Hot och våld i nära relationer

Vem som helst kan utsättas för kränkningar, våld och hot i en nära relation.
Att uppleva det av någon du lever med eller är släkt med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också
vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

I Timrå kommun kan du kontakta socialtjänsten eller polisen för att få hjälp och stöd.
Är det akut, ring 112.

Stöd till våldsutsatta

Våld är djupt förnedrande och dessutom ett brott. Våldet skapar ofta känslor av skam
och skuld hos den som utsätts. Men även den som utsätter någon för våld och hot
upplever ofta vanmaktskänslor. Men det finns flera som arbetar för att ge stöd, hjälp
och underlätta din situation.

Socialtjänsten i Timrå kan hjälpa dig med:

  • Råd och stöd
  • Hjälp att ordna försörjning - ekonomiskt bistånd
  • Tillfälligt boende
  • Kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om vilket stöd som kan erbjudas.
Detta kan du göra anonymt och alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.
Allt sker i samförstånd med dig och alla beslut från socialtjänsten går att överklaga.

Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon 0200-12 09 80.

Stöd till våldsutövare

Om du vill få hjälp att ändra ditt beteende och hitta andra alternativ. Med ATV-inspirerade
stödsamtal (alternativ till våld) kan du hitta orsaker, känslor och förståelse som gör att
du kan få hjälp att hitta andra alternativ än hot och våld i relationen till dina närstående.
Allt sker i samförstånd och alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Samtalen kan du få genom ett biståndsbeslut av socialtjänsten eller att du själv tar
kontakt med behandlare Björn Sundberg, telefon 060 - 16 31 33.

Lotsen/familjeresurscenter erbjuder krissamtal för barn och
ungdomar som upplevt familjevåld

Barnen har nästan alltid sett eller förstått vad som pågår i familjen. Att se sin mamma
bli förnedrad och slagen skapar otrygghet. Om det är pappa som orsakar våldet blir
situationen svårare för barnet.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få en möjlighet att tala med
någon utomstående om vad de varit med om. I samtalen används en modell för
krissamtal som heter Trappan och är utarbetad av Rädda Barnen.
Samtalen är kostnadsfria.

För att hjälpa ditt barn/ungdom kontakta kommunens mottagningsgrupp:

Mottagningsgruppen hjälper och ger stöd runt barn, ungdom och familjeärende eller
om du vill göra en anmälan :
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03 eller kontakta kommunens socialsekreterare genom
kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017