Kvinnojour, mansjour

Här finns telefonnummer om du behöver hjälp, i en akut situation med fara
för liv tillkalla polis på telefon 112.

SOS Alarm/larmtelefon: 112

Polis/larmtelefon: 114 14

Socialförvaltningen

För information, hjälp och stöd till dig som blivit utsatt för hot eller våld.
Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon 0200-12 09 80.
Telefontid: 8.00 - 16.00

Socialjouren - når du efter kontorstid via telefon 112.

Beredskapen gäller ärenden som rör barn och ungdom, familjerelaterat våld
och akut omhändertagande enligt lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM).

Kvinnojourer

Kvinnojour/kvinnogemenskap, Sundsvall
Jourtelefon: 060-12 69 90  Webbplats: Kvinnojouren Sundsvall

Kvinnofridslinjen 
Nationell jourtelefon: 020-50 50 50  Webbplats: Kvinnofridslinjen 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller
sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.
Telefonen är öppen dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor.

Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du
vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi har tystnadsplikt
och du kan vara anonym. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din
nuvarande situation och ta dig vidare. Du kan också få information om vart du kan
vända dig inom vården eller hur du polisanmäler brott.

Terrafem (flerspråkig) 
Jourtelefon: 020-52 10 10  Webbplats: Terrafem 

Somaya (flerspråkig)
Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening,
med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld.
Jourtelefon: 020 - 81 82 83 Webbplats: Somaya

Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Telefon: 08 - 442 99 30  Webbplats: Rocks

Tillsammanscentrum

Tillsammanscentrum 
Telefon: 060-12 47 66 

RFSL Brottsofferjour - Våld i hbt-relationer
Telefon: 020 - 34 13 16 Webbplats: RFSL -brottsofferjour

Brottsofferjouren 
Jourtelefon: 0200 - 21 20 19  Webbplats: Brottsofferjouren

Psykiatrisk jourmottagning 
Telefon: 060-18 18 71

Psykiatrisk öppenvård, Sundsvalls sjukhus 
Telefon: 060 - 18 19 89 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 februari 2018