Invandring och Integration

Bilden visar ett flygfoto över Timrå  centrum

Så här ser idag våra myndigheters ansvarsfördelning ut för att välkomna
nyanlända. För att du lätt ska hitta information har vi samlat den i
undermenyn till vänster:

Arbetsförmedlingen

• har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna

• är stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter

• ansvarar för etableringssamtalen

• ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan

• ansvarar för upprättande av etableringsplan

• beslutar om etableringsersättning

• är uppdragsgivare till lotsar

• fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket

Försäkringskassan

• beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning

• betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

Länsstyrelserna

• medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända

• tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända

• främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag 
  och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända

• stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och
  samhällsorientering

Migrationsverket

• tar fram nationell prognos för nyanlända

• ansvarar för bosättning av vissa nyanlända

• beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting

Kommunen

• mottagande och bostadsförsörjning

• att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning

• undervisning i sfi och annan vuxenutbildning

• samhällsorientering

• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och
  ungdomar

• insatser inom det sociala området

• att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända
  till del

• försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan
  på grund av nedsatt prestationsförmåga

Läs mer om: Regional överenskommelse ( pdf 2 Mb ) 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 april 2017