Trygghetslarm

Trygghetslarmet ska vara en trygghet för till exempel den som på grund av
sjukdom eller handikapp har lätt att falla och enkelt behöver kalla på personal
för att få hjälp.

Vem kan få trygghetslarm?

Trygghetslarm kan beviljas, som ett komplement till annan hjälp i hemmet eller som en
egen insats. Kostnad för om du enbart har insatsen trygghetslarm kostar för närvarande
250 kronor per månad. Genom trygghetslarmet når du alltid personal dygnet runt.

Förenklad handläggning

Du som fyllt 67 år kan få trygghetslarm utan biståndsprövning. Vänd dig till hemtjänstens enhetschefer för att få ett trygghetslarm eller för mer information.

Vart vänder du dig?

När du ansöker om trygghetslarm vänder du dig kommunens biståndshandläggare
genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

För dig som inte har hemtjänst och fyllt 65 år. Kontakta hemtjänstens enhetschef
för ditt bostadsområde och ansök om ett trygghetslarm.

Länk till hemtjänstens enhetschefer i Timrå 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 maj 2017