Trygghetslarm

Trygghetslarm, omvårdnad.

Trygghetslarmet ska vara en trygghet för till exempel den som på grund av sjukdom eller handikapp har lätt att falla och enkelt behöver kalla på personal för att få hjälp.

Vem kan få trygghetslarm?

Trygghetslarm kan beviljas, som ett komplement till annan hjälp i hemmet eller som en egen insats. Kostnad för om du enbart har insatsen trygghetslarm är för närvarande 350 kronor per månad. Genom trygghetslarmet når du alltid personal dygnet runt.

Vart vänder du dig?

När du ansöker om trygghetslarm vänder du dig kommunens biståndshandläggare
genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019