Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten när jag fått det elektroniska låssystemet?

När installationen av det nyckelfria låset har gjorts kommer du att få tillbaka en av de två nycklar du lämnat till kommunens hemtjänst. Vi kommer att behålla en nyckel som en säkerhetsåtgärd. Den nyckel vi behåller förvarar vi inlåst.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 mars 2018