Nyckelfri hemtjänst

Du som bor i Timrå kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm kommer under 2018 att få ett nytt digitalt lås monterat på din dörr. Det nya låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver använda nycklar när de besöker dig. Det gör hemtjänsten tryggare för dig och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner!

En digital låsenhet kommer att monteras på insidan av din dörr, ovanpå det låsvred du har idag. Digitala lås är en väl beprövad lösning och används idag i flertalet av landets kommuner. Företaget som vi samarbetar med heter Phoniro Systems AB.

Så fungerar låset

När hemtjänstpersonalen kommer till dig kan de låsa upp din dörr med hjälp av en speciell mobiltelefon. Du och dina närstående använder er hemnyckel som vanligt, den digitala låsenheten påverkar inte ditt vanliga lås.

Hög säkerhet

Det går inte att öppna med vilken mobiltelefon som helst. De telefoner som används är hemtjänstens godkända mobiltelefoner och de håller en hög säkerhet då personalen loggar in med personliga inloggningsuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till och kan använda telefonerna.

När byts låsen ut?

Montering av låsen kommer att ske område för område, ytterligare information kommer komma i god tid innan installation ska ske hos dig.

Nycklar

I samband med monteringen av ditt digitala lås lämnar vi tillbaka en av de två nycklar du lämnat till oss. Vi kommer att behålla en nyckel som förvaras säkert hos kommunen som en extra säkerhetsåtgärd.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019