Hemtjänst

Du har möjlighet att söka hjälp från hemtjänsten när du inte längre klarar den
dagliga tillvaron på egen hand. Även om ditt behov av hjälp ökar finns möjlighet
för dig att få hjälp av kommunens hemtjänst. Vårt mål är att alla äldre ska
erbjudas en bra och värdig omsorg i Timrå.

När du får hemtjänst

Värdighetsgaranti inom hemtjänsten:

  • Du ska få träffa din kontaktperson inom sju dagar från det att
    hemtjänstinsatserna påbörjats.

Den hjälp du får är individuell och anpassad efter dina behov. Hemtjänsten har
ett nära samarbete med kommunens distriktssköterskor som ansvarar för hälso-
och sjukvårdsuppgifter i hemmen. Distriktssköterskorna delegerar idag enklare
hemsjukvårdsuppgifter till hemtjänstens personal.

Genom samverkansavtal med Samhall och genom kommunens Arbetsmarknad
kan vissa tjänster till exempel snöskottning och gräsklippning erbjudas äldre och
funktionshindrade som bor i ordinärt boende. Nattetid utför kommunens nattpatrull
hjälpinsatser i hemmen och svarar på trygghetslarm.

Avgifter

Du får betala en avgift varje månad för den hjälp du får från hemtjänsten. Avgiftens
storlek avgörs av din eller hushållets sammanlagda inkomst och hur ofta du får hjälp.

Norra hemtjänsten, telefon 060-413 56
Enhetschef Anne Hamberg
Telefon: 060 - 16 36 11
E post anne.hamberg@timra.se

Sörberge hemtjänst, telefon 060-57 14 60/ -57 97 15
Enhetschef Linda Wiklander
Telefon: 060 - 16 36 16
E post linda.wiklander@timra.se

Västra hemtjänsten/nattpatrull, telefon 060-16 31 06 / -16 32 72
Enhetschef Marie Backlund
Telefon: 060 - 16 31 37
E post marie.backlund@timra.se

Vivsta hemtjänst, telefon 060-16 32 73  / -16 32 71
Enhetschef Jessica Rosdahl
Telefon: 060 - 16 34 40
E post jessica.rosdahl@timra.se

Trygghetslarm:

Enhetschef Åsa Farhadian
Telefon: 060 - 16 31 30
E post asa.farhadian@timra.se

Vart vänder du dig?

När du ansöker om hemtjänst, nattpatrull eller trygghetslarm vänder du dig till
en biståndshandläggare hos kommunen. Ni bokar en tid för hembesök där ni
går igenom dina behov och livssituation.

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017