Hemtjänst

Du har möjlighet att söka hjälp från hemtjänsten när du inte längre klarar den dagliga tillvaron på egen hand. Även om ditt behov av hjälp ökar finns möjlighet för dig att få hjälp av kommunens hemtjänst. Vårt mål är att alla äldre ska erbjudas en bra och värdig omsorg i Timrå.

När du får hemtjänst

Värdighetsgaranti inom hemtjänsten:

  • Du ska få träffa din kontaktperson inom sju dagar från det att hemtjänstinsatserna påbörjats.

Den hjälp du får är individuell och anpassad efter dina behov. Hemtjänsten har ett nära samarbete med kommunens distriktssköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmen. Distriktssköterskorna delegerar idag enklare hemsjukvårdsuppgifter till hemtjänstens personal.

Genom samverkansavtal med Samhall och genom kommunens Arbetsmarknad kan vissa tjänster till exempel snöskottning och gräsklippning erbjudas äldre och funktionshindrade som bor i ordinärt boende. Nattetid utför kommunens nattpatrull hjälpinsatser i hemmen och svarar på trygghetslarm.

Avgifter

Du får betala en avgift varje månad för den hjälp du får från hemtjänsten. Avgiftens storlek avgörs av din eller hushållets sammanlagda inkomst och hur ofta du får hjälp.

Norra hemtjänsten, telefon 060-413 56
Enhetschef Inger Peterson
Telefon: 060 - 16 36 11
E-post: inger.peterson@timra.se

Sörberge hemtjänst, telefon 060-16 34 44/ -16 35 45
Enhetschef Mette Lundberg
Telefon: 060 - 16 36 16
E-post: mette.lundberg@timra.se

Västra hemtjänsten, telefon 060-16 31 06 / -16 32 72
Enhetschef Marie Backlund
Telefon: 060 - 16 31 37
E-post: marie.backlund@timra.se

Vivsta hemtjänst, telefon 060-16 32 73  / -16 32 71
Enhetschef Ann-Charlotte Westerman
Telefon: 060 - 16 34 40
E-post: ann-charlotte.westerman@timra.se

Nattpatrullen
Enhetschef Jessica Rosdahl
Telefon: 060 - 16 36 18
E-post: jessica.rosdahl@timra.se

Trygghetslarm:

Enhetschef Linda Gyllenqvist
Telefon: 060 - 16 33 65
E-post linda.gyllenqvist@timra.se

Vart vänder du dig?

När du ansöker om hemtjänst, nattpatrull eller trygghetslarm vänder du dig till en biståndshandläggare hos kommunen. Ni bokar en tid för hembesök där ni går igenom dina behov och livssituation.

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019