Adoption

Det ställs vissa krav för att få adoptera ett barn under 18 år som sitt eget.
Samhället har också ett ansvar för att adoption sker med barnets bästa
som riktmärke.

Innan adoption

Om ni funderar på att adoptera, börja med att ta kontakt med kommunens barn och
familjeenhet.

För att få ta emot ett adoptivbarn måste ni ha ett beslut om adoptionsmedgivande från
socialnämnden. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av en socialsekreterare
vid barn och familjeenheten.

När du som styvförälder vill adoptera

Om du som styvförälder vill adoptera din maka/makes/partners barn går du tillväga på
samma sätt som beskrivits ovan.

Vart vänder du dig?

Vill du få hjälp och stöd runt barn, ungdom och familjeärenden kontakta:

Mottagningstelefon (barn och ungdom) Telefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00 Fax nummer: 060 - 57 21 03 eller kommunens socialsekreterare
genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016