Stöd till barn och ungdom

Kommunen har olika former av stöd, råd, hjälp och verksamheter som riktar
sig till barn och ungdomar. För att du lätt ska hitta information har vi samlat
den här på sidan och i undermenyn till vänster.

Kommunens mottagningsgrupp:

Mottagningsgruppen kan du kontakta för hjälp och stöd runt barn, ungdom
och familjeärende eller om du vill göra en anmälan :
Mottagningstelefon: 0200 - 12 09 80
Telefontid: 08.00 - 16.00
Fax nummer: 060 - 57 21 03
eller kontakta kommunens socialsekreterare genom kommunens
växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Familjeresurscenter

Vardagar 08.00 - 16.00
Nygatan 1, Timrå

Behöver du hjälp i din föräldraroll kan du kontakta oss med dina frågor och funderingar.
Till oss kan man komma både med en ansökan, via socialtjänsten samt direkt på råd
och stöd eller genom att ringa till oss och vara anonym.

Vi har flera olika gruppverksamheter samt speciella inriktningar i vårt arbete och vi är
flexibla i att anpassa oss efter just din familjs behov. Vårt arbete utgår från att tydliggöra
barnets behov, att stärka föräldrarna i föräldrarollen, att ta till vara på familjens egna
resurser samt att ge familjen hopp och möjligheter till förändring.

Förutom traditionell familjebehandling erbjuder vi bland annat:

Råd- och stödsamtal - Ring eller kom till oss och prata  ett begränsat antal gånger
                                       och vid  behov av mer stöd lotsar vi dig vidare.

Stödgrupper - För barn och ungdomar till föräldrar med missbruksproblem,
                         kriminalitet, psykisk ohälsa eller separationer.

BIFF- Barn i föräldrars fokus, en gruppverksamhet för föräldrar som har separerat.
          Män och kvinnor i skilda grupper vis tre tillfällen.

Lotsen - Träning i föräldrarollen genom vardagliga aktiviteter och samtal i en
                hemmaliknande miljö.

Föräldrastegen - En gruppverksamhet för tonårsföräldrar. Sex träffar med olika
                             teman om bland annat relationer, kommunikation, alkohol och droger.

HAP - Haschavvänjningsprogrammet är en avvänjning för dig som vill sluta röka 
           hasch. Programmet pågår i 6 - 8 veckor med mycket information, samtal och
           hjälp under tiden.

Stöd för unga brottsoffer - För barn/ungdomar upp till 18 år som blivit utsatta för brott 
                                              och bland annat behöver hjälp att bearbeta det som man
                                              varit med om. Vi erbjuder även stöd till föräldrarna.

Kontakta oss på familjeresurscenter:

Familjebehandlare:
Anders Jacobsson, telefon 060 - 16 31 82, 070 - 191 73 57
Hans Åslin, telefon 060 - 16 33 07, 073 - 274 88 29
Annika Grannas Drougge, telefon 060 - 16 32 17, 073 - 314 31 80

Alkohol- och drogterapeut:
Björn Sundberg, telefon 060 - 57 12 53

Särskilda behov: 
Är du orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet eller har en 
funktionsnedsättning. Vänd dig till skolans lärare/mentor/rektor eller till -
Elevhälsan i Timrå.

Ungdomsmottagning 
Du som är 13 och upp till 23, kan boka tid hos ungdomsmottagningen om du
behöver råd och stöd. Läs mer på deras webbplats -
Ungdomsmottagning 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 juni 2017